Utrechtse jongeren sportiever dan landelijke jeugd

Utrechtse jongeren sporten nog evenveel als in 2014. Daarmee wijkt de stad af van de landelijke trend dat de jeugd steeds minder sport.

Die trend werd in oktober van dit jaar gemeld door het Mulier Instituut. Die constateerde dat landelijk de deelname aan sport door jongeren afneemt (van 78 procent in de periode 2005-2008 naar 70 procent in 2016)

In Utrecht ligt dat anders, schrijven burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Daar lag het percentage sportende jongeren in het schooljaar 2016-2017 op 79 procent, vrijwel evenveel als de score van 80 procent in schooljaar 2014-2015.

Onder jongeren met een lagere middelbare schoolopleiding als de vmbo is de deelname aan sport wel gedaald (naar zo’n 54 procent in 2016), maar jongeren die havo en vwo volgen sporten nog evenveel. ,,In Utrecht is het aandeel jongeren op deze opleidingen hoger dan landelijk. Waarschijnlijk is dat de belangrijkste verklarende factor voor hogere sportparticipatie onder Utrechtse jongeren ten opzichte van het landelijke beeld”, schrijft het college van burgemeester en wethouders.

Het Mulier Instituut constateerde ook dat landelijk gezien steeds meer ouderen gaan sporten. In Utrecht is het percentage van 65-plussers dat wekelijks gaat sporten stabiel (tussen de 31 en 35 procent), aldus het college van b & w.

bron: AD

© Foto: Frank Zilver