Sportaanbieder

Streetsports Zuid

Over Streetsports Zuid

Meer over de maatregelen voor SportUtrecht: sportutrecht.nl/sport-en-coronavirus/

Vragen? Neem contact op met de buurtsportcoach.

Robbin Vis, Robbin.vis@sportutrecht.nl

———————————–

Streetsports

Lekker sporten in je eigen buurt! Op een aantal locaties worden na schooltijd verschillende activiteiten georganiseerd door de Buurtsportcoach of wijkpartners. De jonge jeugd tot en met 12 jaar neemt gretig deel aan deze activiteiten, maar ook jongeren (vanaf 12 jaar) zijn van harte welkom. Voetbal, basketbal, en hockey is slechts een greep uit alle activiteiten. In de wintermaanden gaat Streetsports naar binnen in de lokale gymzaal. Ook voor meiden is een leuke en sportieve meidensport activiteit georganiseerd. Tijdens deze binnenactiviteit worden sport- en cultuuractiviteiten met elkaar gecombineerd.

Locatie

Streetsport Hoograven vindt plaats op het Cruyff Court FC Utrecht veld aan de Kastelenplantsoen. Deze ligt in het deel Nieuw Hoograven. Ook vindt er streetsports plaats bij de speeltuin in Lunetten. Buurtsportcoach Robbin staat elke dinsdag bij de kuil naast basisschool de Spits klaar om te gaan sporten direct na schooltijd!

Ook voor meiden is er een speciale activiteit georganiseerd in Hoograven. Meidensport vindt na de zomervakantie van 2019 plaats, iedere vrijdag bij Gymzaal duurstedelaan in Hoograven. Buurtsportcoaches Umake&Move Ikram & Yousra organiseren deze leuke en sportieve activiteit, speciaal voor meiden!

Partners

Naast SportUtrecht zijn verschillende partners actief op het plein, namelijk diverse sportaanbieders uit de wijk, de sociaal makelaars van DOCK  en de jongerenwerkers van Stichting JoU.

Trainers

Vanuit SportUtrecht verzorgt Buurtsportcoach Robbin de Streetsports activiteiten. Robbin is te bereiken via Robbin.vis@sportutrecht.nl

Activiteiten
Streetsports = Buitenactiviteit in de zomerperiode (Alle weken tussen de Krokusvakantie & de Herfstvakantie, uitgezonderd schoolvakanties)
Sportmix = Binnenactiviteit in de Winterperiode (Alle weken tussen de herfstvakantie & de krokusvakantie, uitgezonderd schoolvakanties)
Meidensport = Binnenactiviteit (gehele jaar, uitgezonderd schoolvakanties)

Kosten:
Streetsports : Gratis
Meidensport: 1e keer gratis, daarna €1,- per keer (U-pas: €0,50)
Sportmix: €1,50 per keer (strippenkaart mogelijk)

Kijk in onderstaand rooster wanneer jij kan komen sporten met Buurtsportcoach Robbin tijdens de Streetsports activiteiten in Hoograven of Lunetten!

Sporten

  • Loopsport en atletiek
  • Basketbal
  • Tennis
  • Hockey
  • Korfbal
  • streetsports
  • Voetbal
  • Volleybal

Streetsports activiteiten Utrecht Zuid

hint
Dagen
Activiteit
Leeftijd
Tijden
Trainer
Maandag Dinsdag Dinsdag Vrijdag

Streetsports Hoograven Noord
Locatie: schoolplein Kentaliscollege (slotlaan 37, Utrecht)

Streetsports Lunetten
Locatie: maart - november: de Kuil Lunetten (bij KBS de Spits)
december - februari: Gymzaal Goeree 6

Streetsports Hoograven
Locatie: maart - november: Cruyff Court Kastelenplantsoen Hoograven
december - februari: Gymzaal Duurstedelaan (Duurstedelaan 16, Utrecht)

Meidensport & Cultuurmix
(Locatie: Gymzaal Ridderlaan, Hoograven)

4-12 jaar
13-16 jaar

4-16 jaar

4-16 jaar

4-16 jaar

14:30 - 16:30 uur

14:15-16:15

16:30 - 18:00

16:00 - 17:00

Randy van Schravendijk
randy.vanschravendijk@sportutrecht.nl
06-42064730

Robbin Vis
robbin.vis@sportutrecht.nl

Robbin Vis
robbin.vis@sportutrecht.nl