Sportaanbieder

S.O.B.’87

U-pas geschikt

Over S.O.B.’87

S.O.B’87 is een beweeg en conditie clubje voor mensen met een lichamelijke beperking, voornamelijk hart patienten die niet goed in staat zijn aan reguliere sporten mee te doen,ook astma- reuma-copd-en suikerziekte patienten kunnen meedoen. Wij trachten door middel van sport en bewegen hun conditie te verbeteren of in stand te houden. Dit alles onder de begeleiding van 2 therapeuten/sportleiders.Echter alles met een glimlach en in ons eigen tempo. Wij sporten op maandagavond van 20.00 uur tot 21.00 uur in een gymzaal in Zuilen-Utrecht