Sportaanbieder

S.O.B.’87

U-pas geschikt

Over S.O.B.’87

S.O.B’87 is een beweeg en conditie clubje voor mensen met een lichamelijke beperking, voornamelijk hartpatiënten die niet goed in staat zijn aan reguliere sporten mee te doen. Ook astma- reuma-copd-en suikerziekte patiënten kunnen meedoen. Wij trachten door middel van sport en bewegen de conditie te verbeteren of in stand te houden. Dit alles onder de begeleiding van 2 therapeuten/sportleiders. En vooral belangrijk: alles met een glimlach en in ieders eigen tempo. Wij sporten op maandagavond van 20.00 uur tot 21.00 uur in een gymzaal in Zuilen-Utrecht.

Sporten

  • Conditietraining
  • sport, spel en bewegen
  • Volleybal