Sportaanbieder

Reumapatiëntenvereniging Utrecht

Over Reumapatiëntenvereniging Utrecht

Hydrogroepen (bewegen in warm water)

Deze beweeggroepen zijn de grootste activiteit van de vereniging.

Onder leiding van een gespecialiseerde therapeut laten we u in deze groepen met hydrotherapie actief bewegen in het warme water.

Geschikt voor mensen met de volgende beperkingen:

De Reumapatiëntenvereniging Utrecht e.o. organiseert hydrotherapie voor personen met een reumatische aandoening. Onder begeleiding van een daartoe bevoegde therapeut wordt er wekelijks in diverse zwembaden 45-60 minuten geoefend in extra verwarmd water.
Kosten:
*17,50 euro per jaar voor het lidmaatschap van de vereniging
 *62- 82 euro per halfjaar voor deelname aan de hydrotherapie.
De administratieve zaken (zoals rekeningen, aan- en afmelding) worden uitgevoerd door onze penningmeester Truus Hatzmann, de praktische organisatie is in handen van coördinerend fysiotherapeut Marleen Broekhuizen.
Verdere informatie kunt u vinden op http://www.rpvu.nl/zwemmen.php
Locaties (incl. tijden)
*De Hoogstraat in Utrecht: maandag van 12.15 tot 13.15 en 19.00 tot 20.00 uur, donderdag van 12.15 tot 13.15 uur.
* De startsprong in Houten: maandag van 11.00 tot 12.00 uur
*Mytylschool Ariane de Ranitz in Utrecht: dinsdag van 16.30 tot 17.30 uur.
*UMC Utrecht: dinsdag om 18.30 uur.
*De Kwakel in Utrecht: vrijdag om 12.15 uur (45 minuten)