Sportaanbieder

Kismet

U-pas geschikt

Over Kismet

Voetbalvereniging Kismet is een vereniging met een rijke historie en een sterke eigen identiteit. Met een ledental dat rond de 100 ligt, is Kismet een klein maar fijne, gezellige smeltkroes van verschillende culturen geworden.
VV Kismet is op 22 februari 1980 opgericht door een groep Hindoestaanse jongeren, die met veel plezier op blote voeten in het Juliana Park voetbalden. Op een gegeven moment werd de groep voetballende jongeren erg groot. Ze waren erg gedreven en enthousiast en wilden daarom aan de KNVB-competitie meedoen. Onder de naam Kismet schreef men zich vervolgens in. Kismet betekent ‘het lot’ in het Hindi.
Het eerste veld was aan de Mytylweg achter het FC Utrecht stadion. In 1993 verhuisde V.V Kismet naar haar huidige plaats. Sindsdien is VV Kismet gevestigd in sportpark Zuilenselaan, aan de Burgemeester Norbruislaan in de wijk Zuilen in Utrecht-West.
Naast de verhuizing waren er nog een aantal andere organisatorische veranderingen. In 1995 fuseerde Kismet met Yasamspor tot Kismet-Yasamspor. In het promotiejaar, 1996, waren wij de grootse allochtone voetbalvereniging in midden Nederland.
De leden nemen met regelmaat deel aan toernooien en wedstrijden in het buitenland, vooral de traditie met het thuisland Suriname wordt in ere gehouden.
VV Kismet heeft verschillende promoties en degradaties meegemaakt en aan de fusie kwam ook een eind.
In begin bestond Kismet voornamelijk uit leden met een Surinaams-Hindostaanse achtergrond. Nu zijn de leden een afspiegeling van de Utrechtse samenleving, met al de dynamiek van de culturele diversiteit, van de voornamelijk Surinaamse, Turkse, Marokkaanse, Afrikaanse en Nederlandse achtergronden.
De club kan overleven omdat zij nadrukkelijk de samenwerking met andere verenigingen en welzijnsorganisaties in de wijk zuilen zoekt. Een voorbeeld is dat VV Kismet ook de sportlessen verzorgt voor 3 basisscholen in de wijk Zuilen.