Sportaanbieder

EUJJS

Over EUJJS

E. U. J. J.S.: Eerste Utrechtse Judo en Jiu jitsu School

Jiu-jitsu zou je kunnen vertalen als ”zachte kunst” het is een zelfverdedigingmethode waarin kracht geen hoofdrol speelt en waarmee je in een paar seconden je aanvaller uitschakelt.
Jiu Jitsu is een verdedigingskunst, die erop gericht is de tegenstander d.m.v. stoten, trappen, klemmen, verwurgingen, en/of worpen te controleren.

Judo is een Japanse vechtkunst. Judo is ontstaan uit het Ju Jutsu, de vechtkunst beoefend door de Samorais. Samorais zijn een soort ridders. Ju betekent: soepel, zacht Do betekent: weg Judo betekent: de zachte soepele weg.

Voor het Jiu Jitsu is de school verbonden aan de World Budo Foundation en Stichting Japanse Krijgskunsten, voor judo aangesloten bij de Judo Bond Nederland. De judo en jiu jitsu-leraren, en assistenten, zijn rijkserkend en tevens ook Japans gediplomeerd:hun diploma’s gelden wereldwijd. De titels die de leraren dragen ( Kyoshi, c.q. Renshi ) zijn – middels examens- alleen door Japanse grootmeesters te verlenen. In Japan staan titelhouders in groot aanzien. In Nederland zijn nu vier titelhouders De SJKK/EUJJS voldoet aan de Utrechtse voorwaarden voor goed bestuur.

 

Sporten

  • Jiujitsu
  • Judo

Judo

Geschikt voor mensen met de volgende beperkingen:

Verstandelijk Autisme Spectrum Stoornis Lichamelijk Chronische aandoening

Het kan een dilemma zijn om iemand die slecht ter been is, misschien helemaal niet kan staan of een verstandelijke beperking heeft te integreren in een valide groep. Toch streven wij ernaar, wetende dat het bijna nooit te realiseren is, G-judoka’s te laten integreren, indien gewenst. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, de praktijk blijkt anders te zijn. Er is ook veel ondersteuning nodig van de docenten/ouders om het te realiseren. In de filosofie/visie van de Stichting Japanse en Koreaanse Krijgskunsten/EUJJS (SJKK/EUJJS) moet iedereen met een beperking de mogelijkheid krijgen judo te beoefenen, daarom hebben wij als inleiding een apart lesuur gecreëerd zowel voor volwassenen als voor kinderen met als doel de mogelijkheid te onderzoeken om de judoka te kunnen laten doorstromen naar regulier judo. De SJKK/EUJJS in samenwerking met Special Olympics en Heroes bevelen een actieve ondersteuning aan die gericht is op het lesgeven en ondersteunen aan/van kinderen/volwassenen met een beperking. Praktisch door het geven van lessen op scholen en in de Dojo. Praktische ondersteuning kan ook gedaan worden door middel van enkele tips tot het geheel uitwerken van een plan van aanpak voor judo in samenwerking met scholen en Special Heroes. Het gaat bij G-judo dus om alle facetten die je in het reguliere judo ook tegenkomt, zoals judoles, training, gradueringen, competitie, regelgeving, seminars, cursussen, etc.

Rooster

Dag
Tijd
Leeftijd
Locatie
Maandag
18:00 - 19:00
12+
Thorbeckelaan 18b