Sportaanbieder

Buurtsport

U-pas geschikt

Over Buurtsport

Buurtsport is tot stand gekomen door een initiatief van Utrechtse vrijwilligers. Buurtsport wil de betrokkenheid van de burgers versterken in de samenleving.
Buurtsport heeft aandacht voor wederzijds begrip, respect, dialoog en educatie en vind dit noodzakelijk voor het welzijn van de Nederlandse samenleving.
Buurtsport heeft ten doel de onderlinge samenwerking en cohesie in de wijken te bevorderen, en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Buurtsport tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het opzetten en organiseren van buurtsport evenementen en buurt sportprogramma’s.
Het doel van deze organisatie is het activeren, motiveren en stimuleren van burgers door het aanbieden van diverse activiteiten en projecten voor jong en oud.