Sportaanbieder

Brede School Waterwin

Over Brede School Waterwin

Sportaanbod brede school

De brede school werkt samen met partners in de wijk om tijdens en na schooltijd sportaanbod aan te bieden. Ga naar de website om te zien welke sporten er momenteel worden aangeboden binnen het naschoolse aanbod.

Over de brede school Waterwin

Brede School Waterwin is de samenwerking tussen onderwijs, opvang en welzijn in de wijk Terwijde. De Brede School ondersteunt en faciliteert samenwerking, zodat onderwijs en opvang zich op hun kerntaak kunnen richten. Daarbij zorgen we voor een goede gezamenlijke inzet en gebruik van middelen.

Organisaties die samenwerken in de Brede School Waterwin zijn de basisscholen Hof ter Weide, Waterrijk en de Ridderhof, DOENJA Dienstverlening, Saartje kinderopvang, Spelenderwijs Utrecht en jeugdbibliotheek Waterwin.
Voorbeelden van samenwerkingsprojecten die de Brede School organiseert zijn de wijkkinderraad en het naschools aanbod. Hierbij zorgen we voor een doorgaande lijn met wat kinderen leren in de klas en zorgen we voor een brede talentontwikkeling, waarbij we zoveel mogelijk gebruik maken van lokale professionals en aanbieders.

Wilt u eens kennis maken met de Brede School, heeft u vragen, of opmerkingen? Bellen, mailen of een afspraak maken kan natuurlijk altijd, maar binnenlopen kan nu ook gemakkelijker, op onze inloopuren!

 

Sporten

  • Tennis
  • Dansen
  • Hockey
  • Sportmix
  • Voetbal