Sportaanbieder

Brede School het Zand

Over Brede School het Zand

Sportaanbod brede school

De brede school werkt samen met partners in de wijk om tijdens en na schooltijd sportaanbod aan te bieden. Ga naar de website om te zien welke sporten er momenteel worden aangeboden binnen het naschoolse aanbod.

Over de brede school Waterwin

In de wijk Het Zand, gelegen in Leidsche Rijn, staat sinds 2006 Brede School Het Zand. Brede School Het Zand maakt deel uit van de Utrechtse Brede Scholen. Op een Brede School wordt de inhoudelijke verbinding tussen onderwijs, kinderopvang, welzijn, cultuur en sport gezocht om hiermee de ontwikkelingskansen van kinderen van 0 – 12 jaar te vergroten.

Op Brede School Het Zand geven Montessorischool Arcade, Openbare Basisschool Het Zand, Saartje Kinderopvang en Buitenschoolse Opvang, Cultuur19, DOENJA Dienstverlening, Peutercentrum Spelenderwijs Utrecht en de Gemeente Utrecht samen invulling aan de missie en visie van Brede School Het Zand.

Brede School Het Zand heeft ook een wijkfunctie. Hiermee wil zij een bijdrage leveren  aan de ontplooiing van kinderen en wijkbewoners en hun actieve maatschappelijke deelname bevorderen.       Ons profiel, natuur en cultuur, is hierbij een belangrijke pijler.

Binnen Brede School Het Zand, door de partners maar ook door verschillende aanbieders van buiten, worden allerlei activiteiten georganiseerd voor kinderen en volwassenen. Voor een breed en gevarieerd programma onder en na schooltijd om ieders talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Sporten

  • Sport & Spel
  • Sportmix
  • Voetbal
  • Peuter -en Kleutersport