Sportaanbieder

Brede School Weide Wereld

Over Brede School Weide Wereld

Sportaanbod brede school

De brede school werkt samen met partners in de wijk om tijdens en na schooltijd sportaanbod aan te bieden. Ga naar de website om te zien welke sporten er momenteel worden aangeboden binnen het naschoolse aanbod.

Over de brede school Weide Wereld

Brede School Weide Wereld staat voor samenwerking in de wijk. Samenwerking tussen verschillende partners met als uitgangspunt kinderen te helpen hun talenten te ontwikkelen. De Brede School ondersteunt de partners in de wijk zodat de partners zich kunnen richten op de kerntaken. In de Brede School maken wij zoveel mogelijk gebruik van elkaar kracht.

Organisaties die samenwerken in de Brede School Weide Wereld zijn de basisscholen Jenaplan ZonnewereldOBS Vleuterweide en De TwaalfruiterWelzaamKOKO Kinderopvang, kinderopvang smallsteps De Kameleon kinderverblijf Partou, KMN Kind & CoSpelenderwijs Utrecht en kindercentrum De Ster. Kijk op de kaart om te zien waar alle organisaties zitten in de wijk!

Voorbeelden van samenwerkingsprojecten die de Brede School organiseert zijn de wijkkinderraad en het naschools aanbod. Hierbij zorgen we voor een doorgaande lijn met wat kinderen leren in de klas en zorgen we voor een brede talentontwikkeling, waarbij we zoveel mogelijk gebruik maken van lokale professionals en aanbieders. Wij werken vanuit de overtuiging dat leren en ontwikkelen altijd en overal gebeurd, en combineren leren in de klas met activiteiten daarbuiten. Daarom is de Brede School niet alleen een samenwerking in de wijk, maar met de wijk.
Wilt u eens kennis maken met de Brede School, heeft u vragen, of opmerkingen? Bellen, mailen of een afspraak maken kan natuurlijk altijd, maar binnenlopen kan nu ook gemakkelijker, op onze inloopuren!

 

Sporten

  • Freerunning
  • Dansen
  • Yoga
  • Sportmix