Sportaanbieder

B.C. Door Durf Sterk (DDS)

Over B.C. Door Durf Sterk (DDS)

D.D.S. is opgericht op 1 oktober 1969. Tijdens een buitengewone algemene ledenvergadering in het seizoen 1991/92 werden de statuten en het huishoudelijk reglement door de leden goedgekeurd en later ten kantore van notaris Van Rooijen te Maarssen vastgesteld. Daarmede verkreeg D.D.S. de status van rechtspersoon. D.D.S. is één van de ruim 1050 verenigingen in Nederland die zijn aangesloten bij de Nederlandse Bridgebond (N.B.B.).

Dit lidmaatschap maakt het mogelijk dat D.D.S. deelneemt aan de van bondswege georganiseerde competities.

In de Utrechtse districtscompetitie speelt DDS in de 1e en 2e klasse met twee viertallen. D.D.S. stimuleert haar leden om ook deel te nemen aan externe competities als: de NBB-beker-competitie, het Ruiten Boer-toernooi etc., naast het spelen op de wekelijkse donderdagavond.

Een belangrijk kenmerk van het bridgen bij D.D.S. is de combinatie wedstrijdbridge en gezelligheid.

Op de vaste speelavond organiseert D.D.S. een onderlinge parencompetitie (OPC). Deze competities worden afgewisseld met diverse interne (prijzen)drives. Het seizoen loopt van begin september tot eind juni.