Sportlocatie

Zalencentrum NDC Den Hommel

Zalencentrum NDC Den Hommel

Het hoofdkantoor van de Nederlandse Bridge Bond is gevestigd in Nationaal Denksport Centrum den Hommel. Het gebouw biedt onderdak aan verschillende denksportverenigingen zoals; schaakclubs, damverenigingen, go-ers en natuurlijk verschilllende bridgeclubs.